Privacy Policy

DB Healthcare respecteert de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en hecht daar groot belang aan. Bovendien leeft DB Healthcare de wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging en veiligheid van gegevens na.

DB Healthcare verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor de aankoop van een product, de aanmaak van een account of de registratie op onze nieuwsbrief.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van DB Healthcare. DB Healthcare is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

DB Healthcare hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

DB Healthcare geeft u daarbij volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen
 • DB Healthcare treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 • DB Healthcare biedt u op eenvoudig verzoek via e-mail naar info@dehealthcare.be toegang tot uw gegevens.
 • U kan uw gegevens ten allen tijde laten corrigeren en wissen of bezwaar indien tegen direct marketingpraktijken via e-mail naar info@dehealthcare.be

Wijzigingen: DB Healthcare is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

 • De gebruiker contacteren
  Contactformulier
  Door het invullen van uw gegevens op het contactformulier, verstrekt u toelating aan deze applicatie om uw gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen of ieder ander soort vraag.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: Naam, Voornaam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres
 • Registratie e-nieuwsbrief
  Registratieformulier
  Door het invullen van uw gegevens op het registratieformulier, verstrekt u DB Healthcare de toelating om deze gegevens te gebruiken voor de e-nieuwsbrief van DB Healthcare. DB Healthcare slaat deze in de beveiligde omgeving van MailChimp op. U kunt u op elk moment weer uitschrijven. U hebt hiervoor alleen het e-mailadres nodig, waarop u onze e-nieuwsbrief ontvangt. Op elke nieuwsbrief vindt u bovendien een uitschrijflink.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: Naam, Voornaam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres. Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy